24.5.~28.5. Pavia ~ Italia
#MandalaArt by Sonia Trost
Razstava~ Prezentacija ~ Workshop

Slikanje mandale nas povezuje z globjim doživljanjem duha v povezavi z okoljem , ki nas obkroža. Sonia Trośt vsako mandalo slika iz neke središne točke , v perspektiviki. Njeni simboli so v povezavi z vplivi planetov , zvezd, sonca, morja , naravo in njenimi ritmi. Globji pomen koncentričnih simbolov izraža ljubezen, resnico, harmonijo, mir, zavest. Že od praveka je bila mandala glavni simbol za osredotočenje na meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito , realizacijo idej, expanzijo zaznave in čutnega sveta.

Ni le umirjanje in osredotočanje, je starodavna znanost na podlagi svete geometrije. V njej se odkrivajo plasti , ki nam odkrivajo kako je ustvarjeno vesolje kot tudi notranja in zunanja manifestacija sveta vs eokrog nas. Prvinske simbole mandal najdemo v različnih kulturaj in civilizacijah. Za Sonio Troštpa je krona umetnosti, znanosti in arhitekture sveta.